Pr články

Pr články slouží k propagaci webové stránky, nabízených služeb a produktů, ale také jako účinný nástroj vylepšení pozice webu u internetových vyhledávačů. V těchto článcích jsou umístěny zpětné odkazy. Ty přivedou na stránky nové návštěvníky.
Zpětné odkazy ale neslouží pouze k přímému zvýšení návštěvnosti. Jejich hlavní význam spočívá v tom, že dokážou zvýšit pozici stránky v přirozených výsledcích vyhledávání vyhledávačů. Vyhledávače totiž hodnotí počet kvalitu odkazů na dané stránky. Takové odkazy obsahují i Pr články.

Dobrý způsob propagace

Pr články jsou dobrým způsobem, jak o sobě dát na internetu vědět, a také jak získat relevantní zpětné odkazy. Musí být ovšem správně napsané, poutavé, a publikované na k tomu určených účinných místech.