S hodnocením pracovníků to zas tak těžké není

Pokud ovšem nemáte na mysli pouze finanční odměny, které nepatří do sféry jednoznačně účinné motivace. To proto, že motivace, kontrola a usměrňování výkonů zaměstnanců musí spolu souviset právě při hodnocení pracovníků . Nesmí se oddělovat, jinak veškerá řídící činnost vedoucího pozbývá smyslu a účinnosti. Získané informace jsou potom využívány jako podklad pro odměňování, zvyšování výkonu zaměstnanců nebo jako základ pro motivační proces u jednotlivců či týmů. Není to tak těžké, pokud máte vypracovaný systém, který soustavně vylepšujete.

Motivace je základ

Pokud zaměstnanec ví, co má dělat a jak to má dělat, a zároveň ví, jaká odměna ho čeká, pak určitě jeho výkon je kvalitní a svědomitý. Zaměstnanec, který je cíleně motivován, určitě ve svých výkonech nezaostává. To je stará pravda. Na manažerovi pak je, aby tu správnou motivaci vybral a provedl. Musí znát potřeby a touhy zaměstnance, musí vědět, co je u zaměstnance umístěno na prvním místě v žebříčku motivačních prostředků. A věřte nebo ne, peníze to nejsou. Pochvala? Povýšení? Pokárání?

" "
S hodnocením pracovníků to zas tak těžké není
5 (100%)1
4-190x300.gif